Header Image

Πολιτική Απορρήτου

Ο παρόν ιστότοπος ανήκει στην «Hobbito». Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία από την «Hobbito» των προσωπικών δεδομένων που εσείς παρέχετε σε αυτήν και αυτή συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο και την εφαρμογή διαδικτύου ή για κινητά (web/mobile application) Hobbito (στο εξής από κοινού «Hobbito»). Η παρούσα Πολιτική περιγράφει, επίσης, τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Η ρητή συμφωνία σας με τους όρους της παρούσας Πολιτικής λογίζεται ως προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του Hobbito όπως ορίζεται παρακάτω.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Hobbito», με έδρα στην Αθήνα, οδός ΣΜΥΡΝΗΣ αριθ. 83 Τ.Κ. 12242, με Α.Φ.Μ 150896917 / Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ. επικοινωνίας ……………. (στο εξής «Hobbito» ή «εμείς» ή «εμάς»). Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «[email protected]».

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική θεμελιώνει τα μέτρα που έχουμε λάβει αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και/ή μέσω του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή: Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» (ή «Δεδομένα») αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία που σας ταυτοποιεί. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να είναι το όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σας πληροφορήσουμε για το πώς και με ποια μέσα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει φυλετικές ή εθνικές καταβολές, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συνδικαλιστική ιδιότητα, καθώς επίσης και προσωπικές πληροφορίες για γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική ζωή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου. Ο όρος «επεξεργασία» σημαίνει κάθε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της Εφαρμογής Hobbito, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

Ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Εφαρμογή Hobbito, θα επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως Χρήστη του Hobbito

Αν αποφασίσετε να γίνετε εγγεγραμμένος Χρήστης της Εφαρμογής μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας ως Χρήστη της Εφαρμογής και να σας εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή ως εγγεγραμμένο Χρήστη. Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού, επιλέγοντας την διαγραφή του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση αυτή, παραμένει εγκατεστημένη η Εφαρμογή στο κινητό σας, αλλά προκειμένου να την χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να επανεγγραφείτε.

Για την εγγραφή Χρήστη στο Hobbito τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα ζητούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

- Όνομα – Επώνυμο - Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) – Κωδικός Χρήστη.

Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά, χωρίς την καταχώρηση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη.

 • Δημιουργία Προφίλ

Κάθε εγγεγραμμένος Χρήστης αποκτά αυτόματα με την εγγραφή του στην Εφαρμογή ένα Προφίλ, το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί οποτεδήποτε (π.χ. για την αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή Κωδικού Χρήστη), και στο οποίο μπορεί να εισάγει προαιρετικά τα εξής πρόσθετα δεδομένα, τα οποία μπορεί οποτεδήποτε να διαγράψει:

- Ηλικία – Φωτογραφία – Κινητό Τηλέφωνο - αγαπημένες δραστηριότητες.

Όλα τα στοιχεία αυτά, με την εξαίρεση του αριθμού τηλέφωνου, είναι διαθέσιμα στους υπόλοιπους Χρήστες όταν επισκέπτονται το Προφίλ του συγκεκριμένου Χρήστη ο οποίος έχει ήδη καταχωρήσει πρόταση για την διεξαγωγή μίας δραστηριότητας.

Εφόσον Χρήστης δεν καταχωρήσει κάποια ή όλα από τα προαιρετικά δεδομένα, το Προφίλ του εμφανίζει μόνο το Όνομά του και το αρχικό του Επωνύμου του.

Για την δημιουργία/επεξεργασία και διατήρηση του Προφίλ ενός Χρήστη στο Hobbito τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα που έχει ήδη καταχωρήσει ο Χρήστης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης.

 • Για την χρήση της Εφαρμογής
  • Είσοδος στην Εφαρμογή

Προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του Χρήστη κατά την είσοδό του στην Εφαρμογή, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

- Κωδικός Χρήστη (σε κρυπτογραφημένη μορφή) - Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Μετά την είσοδο του Χρήστη αυτός μπορεί να επικοινωνήσει μέσω chat με τους άλλους Χρήστες, να δηλώσει ότι ακολουθεί (follow) άλλο Χρήστη, να δει τις προτάσεις για τη διεξαγωγή συγκεκριμένου παιχνιδιού/δραστηριότητας που έχουν υποβάλει άλλοι Χρήστες ή /και να δημιουργήσει ο ίδιος πρόταση. Επίσης μπορεί να επισκεφτεί τα Προφίλ των άλλων Χρηστών και να τους αξιολογήσει, όπως επίσης και να επικοινωνήσει απευθείας με άλλο Χρήστη μέσω του Chat. Πιο αναλυτικά:

  • Οργάνωση παιχνιδιών/δραστηριοτήτων & συμμετοχή σε αυτές - επικοινωνία μεταξύ Χρηστών - αξιολόγηση Χρηστών και εν γένει χρήση των υπηρεσιών της Εφαρμογής Hobbito

Η Εφαρμογή Hobbito διαθέτει μία ποικιλία από κατηγορίες δραστηριοτήτων (αθλητικές, όπως π.χ. τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κ.λπ., και άλλες δραστηριότητες-hobbies εν γένει, όπως π.χ. σκάκι).

Κάθε Χρήστης, επιλέγοντας την κατηγορία δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει, μπορεί να κάνει μία νέα πρόταση για συγκεκριμένο παιχνίδι/δραστηριότητα στην κατηγορία αυτή (ο «Διαχειριστής-Χρήστης»), καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή τον τόπο διεξαγωγής, την ημερομηνία (μία ή περισσότερες) και την ακριβή ώρα (ή ώρες) της προτεινόμενης διεξαγωγής, οπότε στη συνέχεια, κάθε άλλος Χρήστης μπορεί να υποβάλει αίτημα για την συμμετοχή του σε μία ήδη καταχωρημένη πρόταση παιχνιδιού/δραστηριότητας, μέχρι να συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός των προσώπων που μπορούν να συμμετάσχουν στη συγκριμένη δραστηριότητα. Ο Διαχειριστής-Χρήστης αποφασίζει αν θα αποδεχθεί ή όχι το αίτημα συμμετοχής άλλου Χρήστη.
Δεν υπάρχει περιορισμός του αριθμού προτάσεων που μπορεί να καταχωρήσει/συμμετάσχει ο ίδιος Χρήστης.

Κάθε Χρήστης μπορεί επίσης να παραθέσει τα σχόλιά του σχετικά με την εμπειρία που είχε από συγκεκριμένο παιχνίδι/δραστηριότητα αξιολογώντας τον/τους συμπαίκτες – παρτενέρ του (άλλους Χρήστες) δημοσίως μέσω της Εφαρμογής Hobbito. Τα σχόλια αυτά παραμένουν στο Προφίλ του Χρήστη που αφορούν, για τα τελευταία δέκα (10) παιχνίδια.

Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να επεξεργαστεί / δηλώσει συμμετοχή σε πρόταση παιχνιδιού/ δραστηριότητας που έχει καταχωρήσει άλλος Χρήστης στην Εφαρμογή, για τον σκοπό εξακρίβωσης του ενδεχόμενου συμπαίκτη-παρτενέρ του και επιλογής συμμετοχής στην πρόταση, έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το Προφίλ του Διαχειριστή-Χρήστη. Οι πληροφορίες στις οποίες έτσι αυτός αποκτά πρόσβαση περιλαμβάνουν (α) αφενός τα προσωπικά στοιχεία που ο ίδιος ο Χρήστης έχει καταχωρήσει στο Προφίλ του (με την εξαίρεση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του) όπως το Όνομα και αρχικό γράμμα από το επώνυμό του – Ηλικία - αγαπημένες δραστηριότητες) αριθμό Χρηστών που αυτός ακολουθεί και που τον ακολουθούν), και (β) πληροφορίες που παρέχει η Εφαρμογή βάσει των στοιχείων που οι Χρήστες εισάγουν για κάθε παιχνίδι- δραστηριότητα που έχει διεξαχθεί, δηλαδή τη βαθμολογία / κατάταξη (ranking) και το επίπεδο (level) του Χρήστη ανά δραστηριότητα, ήττες και νίκες ανά δραστηριότητα, όπως επίσης και σχόλια που έχουν καταχωρήσει άλλοι Χρήστες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Επίσης εφόσον Χρήστης έχει γίνει αποδεκτός από τον Διαχειριστή-Χρήστη, μπορεί να επισκεφτεί και τα Προφίλ των λοιπών Χρηστών που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στην συγκεκριμένη πρόταση παιχνιδιού/δραστηριότητας.

Επίσης κάθε Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ακολουθήσει άλλο Χρήστη ή να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του επισκεπτόμενος το Προφίλ του.

Οι Χρήστες που έχουν γίνει αποδεκτοί από τον Διαχειριστή-Χρήστη για συγκεκριμένο παιχνίδι, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ομαδικό chat που οργανώνει ο Διαχειριστής- Χρήστης για το παιχνίδι αυτό.

Στο πλαίσιο του συνόλου των παραπάνω υπηρεσιών που παρέχει η Εφαρμογή, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

- Κωδικός Χρήστη - αναγνωριστικό του Χρήστη ότι είναι συνδεδεμένος στην Εφαρμογή
- τα ακόλουθα στοιχεία από το Προφίλ του Χρήστη που έχει υποβάλει πρόταση ή συμμετοχή σε πρόταση παιχνιδιού/δραστηριότητας :
- Όνομα – αρχικό γράμμα από το Επώνυμο - Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
- Ηλικία - Φωτογραφία - αγαπημένες δραστηριότητες (εφόσον έχουν καταχωρηθεί από τον ίδιο το Χρήστη)
- αριθμό Χρηστών που αυτός ακολουθεί και που τον ακολουθούν και
- βαθμολογία / κατάταξη (ranking) και το επίπεδο (level) του Χρήστη ανά δραστηριότητα - ήττες και νίκες ανά δραστηριότητα βάσει των τελευταίων 10 παιχνιδιών, όπως επίσης και σχόλια που έχουν    καταχωρήσει άλλοι Χρήστες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 • Για τη λήψη Newsletters

Θα μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) που αποστέλλονται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον τερματικό σας εξοπλισμό (smartphone, tablet, Η/Υ, κλπ) εάν έχετε συμφωνήσει στην λήψη ειδήσεων με την εγγραφή σας ως Xρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του Hobbito.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (α’) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

- Ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

 • Για αποστολή Φόρμας επικοινωνίας

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία των Χρηστών με το Hobbito, απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (α’) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

- Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) – Όνομα – Επώνυμο.

 • Για αποστολή Φόρμας επικοινωνίας ενδιαφερόμενων να διαφημιστούν

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία των ενδιαφερόμενων να διαφημιστούν μέσω του Hobbito, απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (α’) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

- Όνομα - Επώνυμο - Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) – Εταιρεία – Τηλέφωνο

 • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας

Τέλος, επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.) όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι στη διάθεσή μας από την εγγραφή σας και χρήση της Εφαρμογής Hobbito.

 • Στοιχεία Πλοήγησης

Όταν ο Χρήστης έχει πρόσβαση στο Hobbito συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες δραστηριότητας (στοιχεία πλοήγησης) σχετικά με την πλοήγησή του Χρήστη στον Ιστότοπο, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) του Χρήστη, το όνομα χώρου (domain name) του Χρήστη, τοποθεσία και χώρα, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), του τύπου του φυλλομετρητή Διαδικτύου (browser) του Χρήστη, καθώς και άλλης πληροφορίας σχετικά με το λογισμικό ή το υλικό του Η/Υ. Εάν ο Χρήστης έχει πρόσβαση στο Hobbito από ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή, μπορούμε να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη συσκευή.

Επίσης μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο Χρήστης μέσα στο Hobbito, χρόνος πρόσβασης στο Hobbito, χρόνος πλοήγησης σε κάθε ιστοσελίδα, ανάλυση ροής πλοήγησης (clickstream). Παρά το γεγονός ότι η «Hobbito» δεν συλλέγει τις ανωτέρω πληροφορίες για να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, είναι ωστόσο δυνατόν να ταυτοποιηθούν οι χρήστες είτε άμεσα μέσω των ανωτέρω πληροφοριών, είτε με χρήση άλλων πληροφοριών που συλλέγονται.

 • Cookies

Όπως όλοι οι ιστότοποι και εφαρμογές, το Hobbito χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορεί να στείλουν οι ιστότοποι που επισκέπτεται ο Χρήστης και καταχωρούνται στον υπολογιστή/κινητό του Χρήστη, με σκοπό να επανασταλούν στους ίδιους αυτούς ιστότοπους όταν ο Χρήστης τους επαναεπισκεφθεί. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική μας για τα Cookies [link] για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΚΑΙ ΕΟΧ

Η πρόσβαση στα Δεδομένα εντός της «Hobbito» περιορίζεται σε όσους «είναι απαραίτητο να γνωρίζουν» για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. Κατά κανόνα δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση:

 • Εκτελούντες την Επεξεργασία – διαβίβαση εντός και εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.

Πρόσβαση στα Δεδομένα στις έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό στις ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις, και εδρεύουν σε κράτη μέλη στις Ε.Ε. Τα πρόσωπα αυτά επεξεργάζονται τα Δεδομένα στις για λογαριασμό στις σύμφωνα με στις εντολές στις, στις ο πάροχος φιλοξενίας του Hobbito και συγκεκριμένα η εταιρεία [Webalists] και πάροχοι υπηρεσιών marketing ή εργαλείων λογισμικού και επικοινωνίας που στις συνδράμουν στην προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων στις και στη διευκόλυνση στις επικοινωνίας στις με εσάς.

Για να στις ενημερώνουμε σύμφωνα για τον σκοπό στις επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, ενδέχεται να διαβιβάσουμε μέρος των Δεδομένων στις (e-mail – Όνομα – Επώνυμο) εκτός Ε.Ε. και πιο συγκεκριμένα στις ΗΠΑ μέσω τεχνολογικών πλατφορμών που βρίσκονται εκεί. Οι πλατφόρμες/εταιρείες με στις οποίες συνεργαζόμαστε επί του παρόντος είναι η MailChimp την οποία χρησιμοποιούμε για τα newsletters του Hobbito. H MailChimp δεσμεύεται συμβατικά να μεταφέρει και να επεξεργάζεται όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα των χρηστών του σύμφωνα με στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (οι «ΣΣΡ») στις προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, έχοντας ήδη υιοθετήσει στις νέες ΣΣΡ που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Ιουνίου 2021.

 • Διαφημιζόμενοι

Παρέχουμε στους διαφημιζόμενους αποκλειστικά και μόνο στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των Χρηστών που είδαν τις διαφημίσεις τους χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο που να ταυτοποιεί τους Χρήστες.

Ενδέχεται βάσει των εννόμων υποχρεώσεών μας τα Δεδομένα να επικοινωνηθούν σε τρίτους για την συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις μας, την εκτέλεση εντολών από δημόσιες, δικαστικές και διοικητικές αρχές, όπως ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ή την άσκηση των δικαιωμάτων μας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα Δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω Δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της «Hobbito» εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της «Hobbito».

 • Ενημέρωση – επικοινωνία

Τα Δεδομένα που επεξεργάζεται η «Hobbito» βάσει της συναίνεσής σας δηλαδή για την λήψη newsletters και την επικοινωνία σας με εμάς, καθώς και για κάθε άλλο σκοπό που παρέχετε ρητά τη συναίνεσή σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τηρούνται από την στιγμή που παρέχετε την συναίνεσή σας μέχρι την στιγμή που θα ανακαλέσετε την συναίνεσή σας. Εφόσον ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από την «Hobbito» ειδικότερα όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την επεξεργασία αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια Επιβλέπουσα Αρχή.

 • Εγγραφή και χρήση Eφαρμογής Hobbito

Τα Δεδομένα λογαριασμού Χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός Χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ αυτών.

Σε κάθε περίπτωση τα Δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται επιπλέον μέχρι να επέλθει η παραγραφή σχετικών αξιώσεων και για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είτε για όσο εκκρεμεί δικαστική υπόθεση σχετικά με αυτά.

 • Βελτίωση λειτουργικότητας – προστασία συμφερόντων μας

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για να καταστεί δυνατή η εξάλειψη δυσλειτουργιών στην Εφαρμογή Hobbito, και εν γένει για τον έλεγχο και βελτίωση της Εφαρμογής, τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies

Ειδικότερα τα Δεδομένα που αφορούν τη βελτίωση της εμπειρίας του Χρήστη στο Hobbito που συλλέγονται από τα Cookies θα τηρούνται για τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην Πολιτική της Εταιρείας για τα Cookies [link].

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των Δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Η «Hobbito» έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας.

ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Hobbito» δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στο Hobbito, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε αντίγραφα αυτών.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης), καθώς επίσης μπορείτε να τα διορθώσετε και από τη σελίδα του προφίλ σας

Έχετε δικαίωμα διαγραφής.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων
Μπορείτε να υποβάλλετε σχετική καταγγελία ενώπιον της επιβλέπουσας Αρχής για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) (www.dpa.gr)., λεωφ. Κηφισίας 1-3, τηλ. 210 6475000.

ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας γράφοντας στην ταχυδρομική διεύθυνση της «Hobbito» (οδός ΣΜΥΡΝΗΣ αριθ. 83, Τ.Κ. ΤΚ:12242, Αθήνα), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected].

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε ή να σας ζητήσουμε να καλύψετε το σχετικό κόστος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον Ν. 4624/2019, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τροποποιούμε μερικά ή συνολικά την Πολιτική ή απλά να ενημερώνουμε το περιεχόμενό της (π.χ. ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων του εφαρμοστέου δικαίου). Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 25-06-2022.